UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TIGER TEAM

 93-219 Łódż, ul. Tatrzańska 42/44 tel: 604 459 473

REGON 360252062

NIP 7282800381

konto: BANK ING 25105014611000009030487822

BIURO ORGANIZACYJNE

- Kierownik Artystyczny : Krzysztof Cisek
- Biuro Turnieju: Elżbieta Mrówczyńska
- Kontakt:
  e-mail: krzysztofcisek2046@gmail.com
  telefon kontaktowy: 728 552 260, 604 459 473,