OFFICE ORGANIZATION

- Kierownik Turnieju : Elżbieta Mrówczyńska
- Kontakt:
  e-mail: 
krzysztofcisek2046@gmail.com
  telefon kontaktowy: 728 552 260, 604 459 473,