OFFICE ORGANIZATION

- Kierownik Artystyczny : Krzysztof Cisek
- Biuro Turnieju: Elżbieta Mrówczyńska
- Kontakt:
  e-mail: krzysztofcisek2046@gmail.com
  telefon kontaktowy: 728 552 260, 604 459 473,