REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI FTS
1. CEL MISTRZOSTW POLSKI FTS
- Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski FTS w tańcach latynoamerykańskich i
  standardowych w kategoriach: Dzieci Starszych i juniorów Młodszych
- Popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego.
2. ORGANIZATORZY I PATRONI
- Federacja Tańca Sportowego
- Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team Łódź
- Szkoła Tańca Cisek Łódź
Mistrzostwom patronują:
- Prezydent Miasta Łodzi
- Marszałek Województwa Łódzkiego
3. TERMIN I MIEJSCE
25 października 2015r.
Miasto Kultury Hala EC 1
Ul. Targowa 1/3 w Łodzi
4. ZASADY ORGANIZACYJNE
Kategorie i style taneczne
-Dzieci Starsze
-Juniorzy Młodsi
5. INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Zgodne z pkt. 15.3 (Sposób przeprowadzania turniejów) – przepisy FTS
6. INFORMACJE TECHNICZNE
- Wymiary parkietu: 14 m x 22 m
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
- Organizator nie ubezpiecza par.
7. WARUNKI UCZESTNICTWA
- Prawo zgłoszenia na Mistrzostwa mają prawo pary, które:
- Dokonały wpłaty za licencję startową na dany rok i są odnotowane w Bazie FTS.
- Są członkami klubu sportowego, który dokonał opłaty za licencję na dany rok i
  jest odnotowany w Bazie FTS.
- Przedstawią podczas rejestracji książeczkę startową FTS (zgodnie z pkt. 9
  przepisów FTS)
- Dokonają zgłoszenia poprzez Bazę FTS do dnia 18.10.2015r.
- Dokonają opłaty na konto organizatora
  nr. konta 02 1050 1461 1000 0090 3048 7848 ING Bank Śląski
  w tytule wpisując: MP FTS ŁÓDŹ 2015, imiona i nazwiska pary, przynależność 
klubową.
- Prześlą kserokopię dowodu wpłaty pod adres:
UKS Tiger Team, ul. Tatrzańska 42, 93-219 Łódź
  lub drogą elektroniczną (wówczas należy telefonicznie potwierdzić
  doręczenie e-poczty) na adres: rejestracja@fts-mp-lodz.com.pl
  Opłata wniesiona do dnia 18.10.2015 wynosi 50 zł od osoby za styl.
  Opłata wniesiona po dniu 18.10.2015 wynosi 100 zł od osoby za styl.
- Odbiorą numer startowy najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem
eliminacji.
- Spełnią wymogi kwalifikacji do Mistrzostw Polski.
8. KOMISJA SĘDZIOWSKA: zgodnie z przepisami FTS
9. BIURO ORGANIZACYJNE
- Kierownik Artystyczny : Elżbieta Mrówczyńska
- Biuro Mistrzostw: Władysław Jagiełło, Małgorzata Jędrzejczyk
- Kontakt:
  e-mail: biuro@fts-mp-lodz.pl
  telefon kontaktowy: 604 459 473, 501 584 651
10. NAGRODY
Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski FTS otrzymują: medale, puchary, dyplomy i upominki.
Pozostałe pary otrzymują dyplomy.
Przedstawiciel klubu medalowych par otrzymuje puchar.
11. PROGRAM
Eliminacje – godzina 14.00 dla kategorii: Dzieci Starsze i Juniorzy Młodsi
Program Mistrzostw może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par.
Aktualny program ogłoszony zostanie na oficjalnej stronie Mistrzostw: www.fts.mp.lodz.pl
Po 19 pażdziernika.
12. BILETY WSTĘPU I REZERWACJA STOLIKÓW
- trybuny: bilet normalny 30 zł, bilet ulgowy (do lat 7 za okazaniem legitymacji szkolnej) 10 zł
- stoliki: 600 zł – stolik sześcioosobowy, 100 zł – miejsce przy stoliku
- zakupy grupowe klasy szkolne (minimum 10 osób) 5 zł/os.
- Informacja, rezerwacja i zakup biletów w przedsprzedaży: UKS Tiger Team, Łódź, ul. Tatrzańska
42/44.
W dniu Mistrzostw – w kasie biletowej w hali EC 1.
13. FILMOWANIE I REJESTRACJA FOTOGRAFICZNA
- Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach wyrażają bezterminową i bezwarunkową
zgodę na rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną i internetową oraz
wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez organizatorów
Mistrzostw.

INTERNATIONAL DANCESPORT GALA "ŁÓDŹ - OPEN 2018"

1. TOURNAMENT NAME

 - International Dancesport Gala "ŁÓDŹ - OPEN 2018"

2. ORGANIZERS

- Federacja Tańca Sportowego
- Uczniowski Klub Sportowy Tiger Team Łódź
- Szkoła Tańca Cisek Łódź
-
Patronage:

- Prezydent Miasta Łodzi

3. DATE AND PLACE

08 April 2018r.
Hala Sportowa OSIR "ANGELICA" w Łodzi ul.Rzgowska 17A

4. RULES

Categories and styles of dance:
-Juveniles II class G,
-Junior I class G,
-Junior II class G, F

-Juveniles II class D
-Junior I class D
-Junior II class D
-Adult class C

-Junior I class E, C
-Junior II class E
-Adult class B
-Juveniles II OPEN ST i LA

-Junior I OPEN ST i LA
-Junior II WDSF ST i LA
-Youth WDSF ST i LA
-Adult OPEN LA

 

- Zgodne z przepisami FTS oraz WDSF

6. TECHNICAL INFORMATIONS

- Wymiary parkietu: 12 m x 20 m
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
- Organizator nie ubezpiecza par.

7. CONDITIONS OF PARTICIPATION

Prawo zgłoszenia na turniej mają prawo pary, które:
- Dokonały wpłaty za licencję startową na dany rok i są odnotowane w Bazie FTS.
- Są członkami klubu sportowego, który dokonał opłaty za licencję na dany rok i 
  jest odnotowany w Bazie FTS.
- Dokonają zgłoszenia do dnia 05.04.2018r.
- Odbiorą numer startowy najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciemeliminacji.

Opłaty
  Opłata startowa klasy H, G, F - wynosi 20 zł od osoby.
  Opłata startowa za jeden punkt programu - wynosi 30 zł od osoby
  Opłata startowa WDSF - wynosi 40 zł/13 euro od osoby
  Bilet wstępu na cały dzień - wynosi 30 zł od osoby
  Miejsce przy stoliku na Gali Wieczornej - wynosi 100 zł od osoby


8. OFFICE ORGANIZATION
- Kierownik Turnieju : Elżbieta Mrówczyńska
- Kontakt:
  e-mail: krzysztofcisek2046@gmail.com
  telefon kontaktowy: 728 552 260, 604 459 473, 


9. FILMING AND PHOTO REGISTRATION
Zawodnicy biorący udział w turnieju wyrażają bezterminową i
bezwarunkową zgodę na rejestrację fotograficzną, video, telewizyjną i internetową
oraz wykorzystanie jej, publikację oraz emisję w dowolnych mediach przez
organizatorów.

 

5. ORGANIZATIONAL INFORMATIONS